Valstybinis studijų fondas nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki gruodžio 10 d. (imtinai) kviečia studentus teikti papildomus prašymus socialinėms stipendijoms gauti.
Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2020 m. rudens semestrą papildomo priėmimo metu, turi per Fondo interneto tinklapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos „PARAMA“ (IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyi nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2020 m. rudens semestras_papildomas_gruodis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.
Valstybinis studijų fondas primena, kad socialinė stipendija yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentui, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.
Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 253,5 € per mėnesį, gali gauti visi aukštųjų mokyklų (pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai), atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

​Daugiau informacijos apie socialines stipendijas: http://www.vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos