Informuojame, kad nuo 2018 m. kovo 5 d. iki kovo 14 d. (įskaitytinai) Valstybinis studijų fondas skelbia papildomą prašymų priėmimo laikotarpį 2019 m. pavasario semestrą socialinei stipendijai gauti. Studentai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių šių mokslo metų pavasario semestrą nepildė prašymų socialinei stipendijai gauti arba jiems ši stipendija neskirta, gali pretenduoti į socialinė stipendiją papildomo paraiškų priėmimo metu.

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją, privalo per Valstybinio socialinio fondo interneto tinklalapį (www.vsf.lt) prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS PARAMA) ir elektroniniu būdu už pildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2019 m. pavasario semestras_ papildomas_kovas). Tik tokiu būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos. Studentas, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Socialinės stipendijos yra teikiamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai, kurie:

  • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį;
  • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
  • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą;
  • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Socialinės stipendijos dydis – 123,50 eurai per mėnesį. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kas mėnesį 27 dieną.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/socialines-stipendijos-3.

 

Studijų tarnybos paramos studentams vadybininkė
Kristina Borisevičienė