Valstybinis studijų fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, kviečia studentus, turinčius negalią, teikti paraiškas tikslinei išmokai pavasario semestrą gauti. Tikslinės išmokos galės būti naudojamos tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis;
  • neturintiems akademinių skolų;
  • pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (www.vsf.lt) Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“). Prie jos studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka 2019 m. pavasario semestras“.

Studentų paraiškos tikslinei išmokai gauti priimamos iki kovo 16 d.

Studijų tarnybos paramos studentams vadybininkė
Kristina Borisevičienė