Valstybinis studijų fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, kviečia studentus, turinčius negalią, teikti papildomas paraiškas tikslinei išmokai pavasario semestrą gauti. Teikti papildomas paraiškas tikslinei išmokai gauti gali studentai, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepaskirta ši išmoka ar tiesiog pavasario semestrą nespėjo pateikti stipendijai gauti prašymo.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (www.vsf.lt) Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“). Prie jos studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka 2019 m. pavasario semestras papildomas_gegužė“.

Tikslinės išmokos galės būti naudojamos tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis;
  • neturintiems akademinių skolų;
  • pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Studentų paraiškos tikslinei išmokai gauti priimamos iki gegužės 16 d.

Studijų tarnybos paramos studentams vadybininkė
Kristina Borisevičienė