Valstybinis studijų fondas kviečia studentus atlikusius privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusius bazinius karinius mokymus kreiptis dėl už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo. Prašome studentų iki 2020 m. sausio 27 d. kreiptis į fakulteto, kuriame studijavo ar studijuoja Studijų skyrių.

Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo gali kreiptis asmenys, kurie atitinka šias sąlygas:

  1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
  2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas Jūsų aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
  3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
  5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
  6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  7. neturi akademinių skolų.

2020 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2018 m. spalio 16 d. iki 2019 m. metų spalio 15 d. baigė:

  1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);
  2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos).

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams