Valstybinis studijų fondas kviečia studentus atlikusius privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusius bazinius karinius mokymus kreiptis dėl už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo. Prašome studentų iki 2021 m. vasario 8 d. kreiptis į fakulteto, kuriame studijavo ar studijuoja Studijų skyrių.
Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo gali kreiptis asmenys, kurie atitinka šias sąlygas:

1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
7. neturi akademinių skolų.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija (ne daugiau negu 50 proc.).

Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams