2016 m. balandžio 18-22 dienomis Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos katedros docentas dr. Darius Ryliškis lankėsi Slovakijos žemės ūkio universitete Nitroje (Slovak Agricultural University in Nitra). Docentas skaitė paskaitas Sodininkystės ir landšafto inžinerijos fakulteto studentams, lankėsi su dėstymo turinio medžiaga susijusiuose SAU padaliniuose, susipažino su metodinėmis priemonėmis, bendravo su kolegomis. Dėstomas kursas buvo integruotas priimančioje institucijoje kaip gretutinė, kursą išplečianti informacija. Taip pat Kraštotvarkos katedros docentas Darius Ryliškis dalyvavo stebėtojo ir konsultanto teisėmis praktiniuose darbuose, jų metu diskutavo su studentais.

Priimančioji pusė pristatė naują SAU struktūrą – AGROBIOTECH centrą, kuriame daug laboratorijų atitinka ATF studijų kryptis. Vizito AGROBIOTECH metu gauta daug naudingos informacijos tinkančios planuojant Agrotechnologijų fakulteto mokymo ir tyrimų bazei plėsti.

Sustiprintas ir išplėstas katedrų bei fakultetų ryšys, kolegos iš Nitros SAU pakviesti vizito į Vilniaus kolegiją, aptartos naujos bendradarbiavimo formos.

Kraštotvarkos katedra