Liepos 15 d. Kraštotvarkos dėstytojai: Edita Kristina Kaurynienė, Inga Jančauskienė, Audronė Mačiulytė, Ramunė Vanagaitė su sūnumi Luku bei ŽŪB „ Naisių ūkis“ pirmininkė Jūratė Užuotienė ir AV studijų programos baigiamųjų darbų komisijos pirmininkas Robertas Kurkėnas.

Širvintų rajone kelią skinasi biodinaminis ūkininkavimas, vienas tokios krypties ūkių yra Arūno ir Kristinos Martinėlių, ūkininkaujančių Levaniškių kaime (Zibalų seniūnija), biodinaminis ūkis. Martinėliai  patirties sėmėsi Vokietijoje. Kristina ir Arūnas supažindino Vilniaus kolegijos  dėstytojus su ūkio atsiradimo istorija, Levaniškų restauruojamu dvaru bei buvusia dvaro kalve, kuri virto jaukia svečių priėmimo vieta. Ūkyje darbuojasi ir abu Martinėlių sūnūs, Julius ir Augustinas. Jie padeda auginti galvijais ir ruošti biodinaminius purškiamuosius ir komposto preparatus. Ūkininkai parodė svečiams iš Vilniaus paruoštą kompostą, grūdų sandėlius, žemės ūkio techniką bei gražiai želiančius laukus. Ypač dėstytojams patiko gražūs, simpatiški mėsiniai Hailendų veislės galvijai, kuriuos Martinėliai pradėjo auginti jau prieš 8 metus. Ūkininkai Kristina ir Arūnas Martinėliai biodinamine žemdirbyste pradėjo labai rimtai domėtis prieš 9 metus. Ūkininkų teigimu, jie savo 500 hektarų ūkyje jau trejus metus intensyviai taiko biodinaminio ūkininkavimo principus.  Ūkio vertinimą ir analizę atliko „Demeter International“ konsultantas iš Šveicarijos. Šiuo metu siekiama gauti „Demeter“ sertifikatą, tad  nuolat bendraujama su „Demeter International“ atstove Lietuvoje, Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacijos „Biodinamika LT“ prezidente Rasa Čiriene. Tarptautinis prekinis ženklas „Demeter“ – tai aukščiausia kokybė, griežčiausi standartai. Kristinos ir Arūno Martinėlių ūkį 2010 metais Žemės ūkio ministerija apdovanojo už ekologinių tradicijų puoselėjimą, 2011 metais suteiktas pažangiausio gyvulininkystės ūkio statusas, 2012 metais – pažangaus ekologinio ūkio statusas. 2014 ir 2015 metais Martinėlių ūkyje vyko du tarptautiniai seminarai „Biologinė dinaminė žemdirbystė“. Po 2 dienas vykusiuose seminaruose dalyvavo per 30 ūkininkų iš Lietuvos ir Vakarų Europos. Arūnas Martinėlis – ir tarptautinės konferencijos, vykusios Kaune, vienas iš rėmėjų. Ūkininkai turi Žaliąjį diplomą, leidžiantį savo ūkyje priimti praktikantus. Biodinaminis ūkininkavimas yra aukščiausia ekologinio ūkio pakopa, biodinaminiams produktams keliami ypač griežti reikalavimai. Pats ūkis veikia kaip uždara natūrali ekosistema, netoleruojanti jokios išorinės intervencijos ar priedų – augalai tręšiami tik mėšlu, mulčiu, ūkyje pagamintais natūraliais kompostais. Pagal šią sistemą išauginti produktai žymimi visame pasaulyje atpažįstamu ženklu „Demeter“, už užaugintus produktus mokama 10-20 procentų didesnė kaina.  Biodinamikams įkandin nusprendė biodinaminės žemdirbystės keliu pasukti ir „Naisių ūkis“  ŽŪB, kurios pirmininkė  Jūratė Užuotienė (Agrotechnologijų fakulteto socialinis partneris) svečiavosi pas Martinėlius. Bendrovei  jau daug lengviau, nes biodinamikos kelius praskynė artimiausi kaimynai Martinėliai, iš kurių galima pasimokyti mėsinės galvijininkystės paslapčių, nes be galvijų laikymo negali būti plėtojamas augalininkystės ūkis.  Žinių Martinėliai per ekologinio ir dabar jau biodinaminio ūkininkavimo  metus sukaupė daugiau nei bet kuris  žemės ūkio srities konsultantas.

Džiaugiamės, kad  ūkininkai Kristina Ir Arūnas Martinėliai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Agrotechnologijų fakultetu. Studentams atsiveria galimybė atlikti praktiką moderniame, naujos ūkininkavimo krypties ūkyje.

Kraštotvarkos katedra

Lektorė Edita Kristina Kaurynienė