2018 m. spalio 12 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko tarptautinė konferencija „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos”. Renginio dalyvius pasveikino universiteto rektorius dr. Antanas Maziliauskas, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas Mantas Pilkauskas. Pranešimai konferencijoje apėmė plenarinę ir dvi temines sesijas bei kelias dalykines diskusijas. Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos bei Lietuvos. Be to, buvo eksponuojama IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects) parengta Europos kraštovaizdžio architektų darbų paroda „Landscape Architecture as a Common Ground“, Aleksandro Stulginskio universiteto želdininkystės specialybės studentų baigiamieji darbai ir kiti projektai. Konferencijos metu buvo galima įsigyti mokslinių darbų rinkinį „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra