2016 m. lapkričio 19-20 dienomis Virginijos ir Remigijaus Gailių biodinaminiame  sodininkystės, augalininkystės ūkyje, esančiame Kaunatavoje, Telšių r., vyko biodinaminės bitininkystės seminaras „Suprasti bičių šeimą, korių siuvimas ir bičių dauginimas. Bitė planetų ritme“, kuriame dalyvavo Vilniaus kolegijos Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijų katedros lektorė Edita Kristina Kaurynienė. Seminarą organizavo Agrotechnologijų fakulteto socialinė partnerė, Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacijos „BIODINAMIKA LT“ prezidentė Rasa Čirienė. Seminarą Kaunatavos bendruomenės namuose  padėjo rengti ūkininkai Remigijus ir Virginija Gailiai. Renginį vedė mokslininkai iš Šveicarijos: Goetheanum Martin Dettli ir dr. Reto Ingold. Svečiai pasakojo apie biodinaminės bitininkystės principus, atskiro organizmo problematiką, kokioje biosferoje gyvena bičių šeima, apie bičių būtį, bičių išgyvenimo strategiją. Dr. Reto Ingold pateikė įdomios informacijos apie įvairius gamtos fenomenus, planetų judėjimą  bei jų daromą įtaką žmonėms, augalams, gyvūnams.  Seminare dalyvavo  įvairių Lietuvos rajonų bitininkai, ūkininkai, socialiniai darbuotojai, mokytojai, mokslininkai, VĮ „Ekoagros“, kuri vykdo Lietuvoje ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą ir kontrolę, atstovai.

Versliausi ūkininkai Kaunatavoje, Telšių r. yra Virginija ir Remigijus  Gailiai. Per kelerius metus jie atstatė sodininkystės ūkį, kuriame dirba visa šeima, pasiskirstydami darbus. Ūkis ekologiškas, nenaudojama cheminių medžiagų, pasitelkia pažangias technologijas. Ūkininkai valdo apie 500 ha –žemės, ekologiškai ūkininkauja nuo 2004 m. Kasmet ūkis priskina apie 1000 tonų ekologiškų obuolių, nuo 2011 m. ūkis gamina natūralias ekologiškas obuolių sultis. Pernai Remigijaus ir Virginijos Gailių sodininkystės ir augalininkystės ūkis pateko tarp biodinaminės žemdirbystės, kuri Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius, ūkių. Jų produkcija ženklinama pasaulyje atpažįstamu „Demeter“ ženklu, garantuojančiu, kad produktai yra aukščiausios kokybės, sveiki ir išauginti tausojant aplinką. Ūkininkai taip pat augina ir mėsinius galvijus.

Seminaro metu Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė su Virginija ir Remigijumi  Gailiais aptarė tolimesnį bendradarbiavimą:  galimybę priimti studentus atlikti profesinės veiklos praktikas,  agroverslo technologijų studijų ir dalykų programų tobulinimą, galimybę priimti stažuotei  agroverslo technologijų studijų programos dėstytojus,  sąlygas ūkio specialistams dėstyti profesinės kvalifikacijos ir specializacijos dalykus, agroverslo technologijų studijų programos specialistų įsidarbinimo galimybes ir susitarė pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijų katedra