2023 m. vasario 15 – 17 d. Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros doc. dr. Inga Jančauskienė ir lektorė Edita Kristina Kaurynienė dalyvavo teoriniuose – praktiniuose mokymuose “The World of Organic Agriculture – Latest Statistics and Trends”, Niurnberge, Vokietijoje. Mokymosi programą sudarė tarptautinė biodinaminė federacija DEMETER INTERNATIONAL BFDI ir Lietuvos biodinaminės žemdirbystės asociacija Biodinamika LT. Mokymosi stažuotės metu dėstytojos išklausė paskaitas ekologinės gamybos, ekologiškų produktų perdirbimo, laikymo ir kokybės bei produktų sertifikavimo klausimais. Ypač naudingi buvo tarptautinės biodinaminės federacijos DEMETER INTERNATIONAL BFDI mokslininkų pranešimai su skambiu šūkiu: „Karvė  – nėra klimato žudikė“ bei mokslininkų iš Humboldto universiteto pranešimai apie augalinį biociklinį humusą, kuris dėl savo ypatingų savybių gali būti naudojamas kaip trąša žemės ūkyje, sodininkystėje ar kaip dirvožemio alternatyva šiltnamiuose ir vertikaliose sistemose auginamiems augalams. Paraleliai vykusioje tarptautinėje ekologiškų produktų parodoje BIOFACH 2023 buvo užmegzti ryšiai su Humbolto universiteto, Berlyno žemės ūkio aukštosios mokyklos dėstytojais bei sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Dėstytojos dėkingos Agrotechnologijų fakulteto socialiniam partneriui – Lietuvos biodinaminės žemdirbystės asociacijos „Biodinamika LT“ prezidentei Rasai Čirienei už kvietimą ir galimybę sudalyvauti ekologinio bei biodinaminio ūkininkavimo teorinėje bei praktinėje mokymosi programoje.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra