Gegužės 30 – birželio 3 dienomis Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorės Edita Kristina Kaurynienė, Inga Jančauskienė ir doc. dr. Gražina Palaitytė lankėsi Vokietijos Ersto – Moritco – Arndto – universitete, Greifsvalde. Dėstytojos skaitė paskaitas Botanikos ir kraštovaizdžio ekologijos instituto, Kraštovaizdžio ekologijos ir aplinkosaugos bakalauro bei Bioįvairovės ir ekologijos magistro studijų programos studentams. Lektorė Edita Kristina Kaurynienė skaitė paskaitas apie Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugą, lektorė Inga Jančauskienė  – apie Lietuvos saugomų teritorijų sistemą, nacionalinius parkus, docentė dr. Gražina Palaitytė – apie regioninius parkus, jų paskirtį. Studentai bei dėstytojai labai domėjosi bei uždavė daug klausimų. Daugelį sudomino informacija apie naujus ES reikalavimus, finansinę paramą, skiriamą ūkininkams, auginantiems genofondinius ūkinius gyvūnus, kaip įgyvendinama žalinimo programa,  studentai domėjosi Lietuvos biologine įvairove saugomose teritorijose, edukacine bei informacine sistema rekreacinėse  teritorijose. Dėstytojų vizito metu dėstytojas kuravo Botanikos ir kraštovaizdžio instituto mokslininkė dr. Nathalie Soethe, su kuria ir buvo derinama dėstymo programa.  Vizito metu dr. N. Soethe ir dr. Michael Manthey supažindino dėstytojas su instituto mokslinėmis grupėmis: Kraštovaizdžio ekologijos ir ekosistemos dinamikos, durpynų ir  ir  paleoekologijos, aplinkos etikos, bendrosios ekonomikos ir kraštovaizdžio ekonomikos, augalų fiziologijos ir kt.  Mokslininkai papasakojo apie vykdomus mokslinius tiriamuosius darbus, projektus, kurie yra atliekami Greifsvaldo apylinkėse, ūkininkų laukuose. Buvome supažindintos su modelprojekto „Žemės ūkio iniciatyva“ veiklomis: agrarinio kraštovaizdžio atkūrimu, biologinės įvarovės išsaugojimu, medingų augalų panaudojimu vietinių bičių populiacijos palaikymui, atkūrimui bei naminių bičių panaudojimu auginant žemės ūkio kultūras. Bendrosios ekonomikos ir kraštovaizdžio ekonomikos katedros vedėjas prof. dr.  Volker   Beckmann pristatė kolegijos dėstytojoms Botanikos ir kraštovaizdžio ekologijos instituto  studijų programas, diskutavome apie šių programų specifiką, pritaikymo galimybę  tobulinant Kraštovaizdžio dizaino ir agroverslo technologijų studijų programas Vilniaus kolegijoje. Agrotechnologijų fakulteto dėstytojos taip pat apsilankė universiteto botanikos sode ir arboretume, zoologijos sode, Michael Soccow centre. Dėkojame Greifsvaldo universiteto Botanikos ir kraštovaizdžio ekologijos instituto mokslininkei dr. Nathalie Soethe už rūpestį, įdomias diskusijas bei pagalbą mums, beieškantiems naujų bendradarbiavimo krypčių su mokslo institucijomis ir ūkininkais Vokietijoje.

Agrotechnologijų fakulteto lektorė
Edita Kristina Kaurynienė