2016 m. spalio 15 d. Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijų katedros dėstytojai dr. Rimantė Kondratienė ir Rimantas Kondratas dalyvavo renginyje, kuriame vyko unikalaus gatvinio Grabijolų kaimo pristatymas, žygis po Grabijolų apylinkes, aplankant mitologinį Cypelio kalną, buvusio Zapalinos palivarko vietą, saldžiavandenį ir sūrųjį upelius, Paalkių piliakalnį, storiausią regioninio parko ąžuolą, mitologinius akmenis upėje ir kt. Renginys užbaigtas dr. Dalės Puodžiukienės pasakojimu apie medinę Lietuvos architektūrą ir diskusijomis prie laužo.