Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros bendruomenė jau ne pirmus metus bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendina Savivaldybės Ekologinio švietimo programos projektus. Šiais metais įgyvendinant projektą  „Vilniečių gamtamokslinės kompetencijos ugdymas tyrinėjant aplinką“ vilniečiams organizuojami 4 seminarai ir konferencija. Džiugu, kad seminaro dalyviai teigiamai vertina organizuojamus renginius ir noriai visuose  dalyvauja. Organizatorius maloniai nuteikia renginių dalyvių laiškai, pvz. kaip šis: „Prieš metus dalyvavau Jūsų seminaruose. Likau sužavėta. Daug idėjų parvežiau į mokyklą. Noriu į Jūsų rengiamą seminarą“. 2017 m. spalio mėn. 11 d. (trečiadienis) 14.00-17.00 val. Seminaras Žmogaus ir gamtos santykių raiška aplinkosauginiu aspektu: pagarba gyvajai gamtai ir jos naudojimas“.

Seminare nagrinėjamos temos, pranešėjai

  1. Augalas – edukacinė priemonė. Edukacinės erdvės švietimo įstaigų aplinkoje.

Ruduo Lietuvos saugomų augalų kolekcijoje. Augalų sėklos (stebėjimas, rinkimas).
Ekologinio švietimo projektai Vilniaus miesto savivaldybėje. Rudens atspindys floristikoje.
Lektoriai: dr. O. Motiejūnaitė, dr. R. Kondratienė, dr. G. Palaitytė, I. Jančauskienė, A. Rokienė, T. Čižokas, švietimo įstaigų pedagogai.

  1. Gamtos mokykla: erdvė augti ir tobulėti. Jolita Lukošaitienė,  Vilniaus Balsių progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, Vida Laucienė, Vilniaus Balsių progimnazijos pradinių klasių mokytoja
  2. Mokiniai tyrinėja aplinką: Neries vandens poveikio kambarinių gėlių augimui tyrimai. Virginija Kriaučiūnaitė, Vilniaus Gabijos gimnazijos biologijos ir anglų kalbos mokytoja.
  3. Patirtinis vaikų ugdymas keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu. Rita Stulpinienė, l/d „Rūta“, pranešimas
  4. Pasidalinimas patirtimi supažindinant vaikus su augalais ir ugdant meilę gamtai „Mano gėlytė“, Dana Kunicka, priešmokyklinės grupės pedagogė.
  5. Diskusija, pasisakymai, apibendrinimas