Vilniaus kolegija yra Europos kraštovaizdžio architektūros mokyklų tarybos (ECLAS) narė ir kaip partneris dalyvavo kasmetinėje konferencijoje. Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros vedėja doc. dr. R. Kondratienė ir lektorė I. Jančauskienė 2018 m. rugsėjo 9-12 dienomis pagal Erasmus+ programą lankėsi Gento universiteto/kolegijos Menų mokykloje (Belgija). Europos kraštovaizdžio architektūros mokyklų tarybos (ECLAS) kasmetinius renginius kuravo Kraštovaizdžio ir sodų architektūros (Landscape and Garden Architecture) programos ir Kraštovaizdžio raidos ir tyrimų kraštovaizdžio architektūroje skyriai (Landscape Development and the Research Unit Landscape Architecture). Konferencijos vieta – Gento miestas flamandiškoje Belgijos dalyje buvo pasirinktas paminint Pirmojo pasaulinio karo paliaubų 100 metines.

Konferencija „Landscapes of Conflict“ prasidėjo doktorantūros koliokviumu, kuriame buvo dirbama labai intensyviai: po teminių paskaitų (praktiškai pagrįsti tyrimo modeliai, projektavimo įrankių transformavimas į tyrimo priemones) buvo atliekamos praktinės užduotys, pristatomi pranešimai, diskutuojama mokslinių tyrimų klausimais, be to vyko ir stendinių pranešimų pristatymai. Vakare Gento apšvietimo plano vadybinkas, atsakingas už miesto apšvietimą, pristatė pranešimą „Ghent Light Plan“. Vėliau konferencijos dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su Gento miesto apšvietimu naktinės ekskursijos metu.

Konferencijoje dalyvavo atstovai ir pranešėjai iš Europos ir kitų pasaulio šalių, pristatydami jiems aktualias problemas (žmogus ir gamta, teorija ir praktika, įrengimo dizainas ir ekologija, išsaugojimas ir plėtra, mokymas ir mokymasis ir kt.). Konferencijos antrą ir trečią dienomis po plenarinių pranešimų dalyviai galėdavo pasirinkti darbą vienoje iš 4 sekcijų, vykusių tuo pačiu metu, o pertraukų metu diskutuoti pranešimų temomis, bendrauti su kolegomis iš įvairių šalių, aptarti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, bendrų projektų rengimą. Konferenciją vainikavo folkloro muzikos koncertas ir konferencijos vakarienė su ECLAS apdovanojimų ceremonija.

Paskutinę  konferencijos dieną dalyviams vyko teminė profesinė ekskursija „The Green  Axes of Ghent: Trailing throught Ghent, Searching for Places of Conflict Along the Cilmate Axes and Temporary Public Space“, skirta praktinėms kompetencijoms tobulinti. Keliaujant dviračiais buvo aplankankyta 15 Gento miesto parkų, juose buvo aptariama ir diskutuojama apie konfliktų vietas palei klimato ašis ir visuomeninėse erdvėse.

Kitais metais ECLAS renginiai planuojami Norvegijoje.

                                                                                 Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra