Rugsėjo 23 d. Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros dėstytojos Edita Kristina Kaurynienė, Inga Jančauskienė, ŽŪB „Naisių ūkis“ pirmininkė Jūratė Užuotienė ir Kvalifikavimo komisijos pirmininkas Robertas Kurkėnas lankėsi Trakų r. Tiltų kaime ekologiniame Laimutės ir Dariaus Kamaičių ūkyje. Laimutė ir Darius supažindino svečius su ūkio atsiradimo istorija, aprodė ūkį, grūdų sandėlius, pademonstravo moderniąją žemės ūkio techniką. Ūkyje darbuojasi ir  Agroverslo technologijų studijų programos ištęstinių studijų pirmo kurso studentas Robertas. Šiuo metu jis padeda ūkininkams nuimti derlių, dirba su įvairia žemės ūkio technika. Ūkininkė Laimutė Kamaitienė taip pat yra Tiltų kaimo bendruomenės pirmininkė. Svečius Laimutė supažindino su bendruomenės nare Vaiva Neteckiene, kuri aprodė bendruomenės namus, savo ir kaimo bendruomenės rankdarbius.

1971 m. rugsėjo 28 d. Kultūros ministerijos kolegijos nutarimu Nr. 40 Tiltų kaimui suteiktas vietinės reikšmės architektūros paminklo statusas. Etnografinis gatvinis rėžinis kaimas yra įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Kairėje Gelužos upelio pusėje galima apžiūrėti senąsias kaimo sodybas, kuriose yra IX a. pab. – XX a. pr. medinės architektūros statinių: 7 paminklinės sodybos, 30 paminklinių pastatų: 11 pirkių, 6 svirnai, 4 tvartai, 6 kluonai, 1 pirtis, 1 sandėlis su rūsiais, 1 rūsys. Kaimo gatvė eina šiaurės-pietų kryptimi. Senosios pirkios sustatytos galais į gatvę, sodybose 4-5 pastatai, 2-3 uždari kiemai. Prie visų sodybų yra darželis. Prie gatvės auga liepos, klevai, alyvų, jazminų krūmai. Kaime yra mažosios architektūros paminklas – per karą, 1944 m. pastatytas koplytstulpis, kuris saugojo kaimą nuo negandų. Atvykus į kaimą, pasitinka pušies medžio kryžius, pastatytas 2007 m., minint kaimo 230-ąsias metines. Šiaurinėje kaimo pusėje, ant kalnelio, yra veikiančios kapinės, kuriose yra senų paminklų bei palaidoti partizanai: Jonas Jaraminas, Vaclovas Matkevičius, Stanislovas Staknys, žuvę 1945 m. gegužės 4 d. Pagelužio kaime. Jiems pastatytas „Geležinio Vilko“ rinktinės paminklas. Pakeliui, važiuojant nuo Rūdiškių, už Pagelužio kaimo, partizanų žuvimo vietoje stovi Vyčio kryžiaus paminklas. Kaime yra išlikusios senos tradicijos: bendra ganiava, bendra pirtis. Kaimas garsėja dainomis, audiniais, pynimo iš lazdyno, žilvičio vytelių amatais, giliomis bitininkavimo tradicijomis.

Džiaugiamės, kad ūkininkai Laimutė Ir Darius Kamaičiai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Agrotechnologijų fakultetu. Studentams atsiveria galimybė atlikti praktiką moderniame, ekologiniame ūkyje.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorė Edita Kristina Kaurynienė