2017 m. balandžio 28-29 dienomis Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros dėstytojai, studentai, absolventai ir dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro „VikoFlora“ darbuotojai dalyvavo tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Gėlininkystės pokyčiai ir naujos technologijos“, kuri vyko VU Botanikos sode, Kairėnuose.

Pirmąją konferencijos dieną ZD16 grupės studentės Odeta Bartasevičiūtė, Svetlana Jeljaševič, Rūta Jurgelionytė, Jovita Veličkaitė, Eglė Meidutė bei ZDI15 gr. studentė Natalija Krestnikova pristatė stendinius pranešimus apie natūralistinių želdinių panaudojimo miesto teritorijose galimybes, vietinių augalų panaudojimą urbanizuotose teritorijose, naujausias želdynų dizaino tendencijas Čelsio gėlių parodoje bei aspirino poveikį augalų auginimui. Taip pat buvo eksponuojama Agrotechnologijų fakulteto studentų floristinių darbų paroda (vadovė lekt. Vida Gruzdienė).

Antrą tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos dieną Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros dėstytojai, absolventai bei kiti konferencijos dalyviai lankėsi įžymaus Lietuvos gėlininko Leonido Bondarenkos retųjų svogūninių ir gumbinių augalų kolekciniame sode. Didžiąją kolekcijų dalį sudaro ypač reti laukiniai augalai, surinkti kasmetinių ekspedicijų po Kaukazą ir Centrinės Azijos kalnų regionus metu: česnakas (Allium), vėlyvis (Colchicum), margutė (Fritillaria), vilkdalgis (Iris) ir kt. Šiandien kolekcija papildyta augalais ir iš kitų pasaulio regionų. Svarbiausia Leonido Bondarenkos taisyklė – specialiai nesudarinėti palankių sąlygų augalams, o juos aklimatizuoti Rytų Lietuvos klimato sąlygomis. Jei augalas neprisitaiko prie mūsų klimato sąlygų, kuriami nauji hibridai ir veislės, kuriose išryškinamos unikalios augalo savybės.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra