2017 m. birželio 12-16 dienomis Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros dėstytojai doc. dr. R. Kondratienė ir  R. Kondratas lankėsi Valensijos (Ispanija) technikos universiteto Architektūros fakultete. Šiame fakultete rengiami architektūros bakalaurai ir architektūros bei kraštovaizdžio architektūros magistrai. Penkerių metų trukmės studijose įgiję architektūros bakalauro diplomą studentai gali rinktis 2 metų trukmės kraštovaizdžio architektūros studijas magistrantūroje.

Universiteto tarptautinių mainų programų kuratorė Paula Cardells Mosteiro atvykstantiems dėstytojams iš Lietuvos parengė susitikimų su architektais, dėstytojais, tyrimo grupių bei projektų vadovais programą. Su ja buvo aptarti tolimesnio bendradarbiavimo klausimai. Atvykusieji dėstytojai buvo pakviesti dalyvauti Ispanijos architektų sąjungos kraštovaizdžio architektų skyriaus renginyje „Istorijos apie kraštovaizdį“ (“Relatos sobre Paisaje”), kuriame buvo pristatomi naujausi projektai ir vyko diskusijos aktualiais profesiniais klausimais.

Valensijos technikos universiteto Kraštovaizdžio architektūros magistrantūros studijų programos I-jo kurso studentams doc. dr. R. Kondratienė ir lektorius R. Kondratas skaitė paskaitas, taip pat drauge su profesoriumi Javier Perez Igualada vedė praktinį seminarą tema “Priekrantės zonų planavimo formantai”.

Kitas išvažiuojamasis seminaras vyko Valencijos Albuferos gamtos draustinyje, 1990 m. įtrauktame į Tarptautinės svarbos šlapžemių registrą Ramsar. Šiame 21 000 ha ploto gamtos rezervate dėstytojai iš Lietuvos stebėjo saugomą natūralią biologinę įvairovę, kurioje ištisus metus klesti daugybė floros ir faunos rūšių, taip pat ir labai retų. Seklaus (iki 1,5 m gylio) iš jūros lagūnos prieš keturis šimtmečius susiformavusio 2 700 ha ploto ežero pakrančių šlapžemėse nuo seno įrengti pusiau apsemti ryžių laukai, kuriuose vanduo natūraliai valosi. Šie ryžių laukai turi ne tik ekonominę, bet ir aplinkosauginę reikšmę, nes juose apsigyvenę kai kurios ežere jau išnykusios augmenijos bei gyvūnijos rūšys, taip pat čia randa prieglobstį ir maisto daugybė paukščių.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros docentė dr. R. Kondratienė, lektorius R. Kondratas