2017 m. gegužės 11-12 dienomis Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros dėstytojai, absolventai, socialiniai dalininkai dalyvavo konferencijoje „SODAI: TRADICIJOS, ĮVAIZDŽIAI, SIMBOLIAI LIETUVOS KULTŪROJE“. Konferencijos sesijose buvo pristatyta sodų paveldo atmintis Vilniuje, sakralinis sodo matmuo ir simbolika, sodų bei parkų istorija bei jos vaizdiniai mene, Lietuvos sodai ir jų vaizdiniai, istoriniai sodai ir dabartis. Konferencijoje buvo siekiama atkreipti dėmesį į istorinį sodų ir parkų paveldą Lietuvoje, jų tyrimo ir išsaugojimo problemas. Pasibaigus renginiui, dalyviai buvo kviečiami dalyvauti ekskursijoje Botanikos sode.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra