Agrotechnologijų studijų programoje dėstomi ūkinių gyvūnų laikymas ir higiena bei ūkinių gyvūnų mityba ir pašarų apskaita.  Šiais mokslo metais Agroverslo technologijų studijų programa įsigijo  patalpų mikroklimato parametrų matavimo įrangą. Studentai praktikų metu  atlieka patalpų mikroklimato parametrų matavimus ir  įvertina patalpų, kuriose laikomi gyvuliai oro kokybę. Studentai praktikos metu  aptaria svarbiausius mikroklimato parametrus ir nustato juos lemiančius veiksnius. Jie analizuoja, kokią įtaką tam tikri mikroklimato parametrai turi ūkinių gyvūnų sveikatai. Nustatomi temperatūros, santykinio oro drėgnumo, oro greičio  ir kt. mikroklimato parametrai.  Matavimai atliekami pasinaudojant temperatūros, santykinės drėgmės , oro greičio ir kt.  įsigytais  matavimo prietaisais.  Sudaromi mikroklimato parametrų kitimo grafikai, įvertinama gyvulių  skaičiaus tvartuose įtaka temperatūros, santykinio drėgnumo ir oro greičio pokyčiams. Taip pat vertinamas patalpos vėdinimo efektyvumas.

Agroverslo technologijų  studentai sėkmingai naudojasi ir įsigyta  kompiuterine gyvūnų šėrimo programa Hybrimin®Futter. Dr. Andrejus Jerašiūnas Agroverslo technologijų studentams praktikos metu pateikė informaciją apie kompiuterinės šėrimo programos Hybrimin®Futter pagrindines funkcijas ir darbą su ja, sudarant racionus skirtingoms gyvūnų rūšims. Studentams praktikos metu  pateikiamos pašarų skirtingoms gyvūnų rūšims šėrimo normos ir Lietuvoje auginamų bei gyvūnų šėrimui naudojamų pašarų vidutinė energetinė ir maistinė vertė. Manome, kad ši programa ir toliau  pasitarnaus studentams vertinant žemės ūkio gyvūnų mitybos būklę bei sudarant jiems šėrimo racionus, receptus ir šėrimo programas. Šia programa gali naudotis ir veterinarijos studijų programos studentai.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros
lektorė Edita Kristina Kaurynienė