Vilniaus kolegijos Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra kviečia bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kitų švietimo paslaugų teikėjų pavienių 5-12 klasių mokinius dalyvauti konkurse „Kraštovaizdžio spalvos“. Susipažinti su konkurso sąlygomis galima čia.