Vilniaus kolegijos Kraštotvarkos katedra kviečia bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kitų švietimo paslaugų teikėjų pavienių 5-12 klasių mokinius dalyvauti konkurse „Ateities kraštovaizdis“, skirtame Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto 55-ečiui paminėti. Susipažinti su konkurso sąlygomis galima čia.
Prizus konkurso nugalėtojams įsteigė ir DELFI.LT