Kovo 20 d. minima pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Kovo 22 dieną minima Pasaulinė vandens diena. Šioms progoms paminėti Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto III kurso Cheminės analizės studijų programos studentai Agnė Abramavičiūtė ir Mantas Gecevičius skaitė pranešimą “Jeruzalės ir Baltupių tvenkinių vandens užterštumo biogeninėmis ir organinėmis medžiagomis palyginamoji charakteristika” Kauno kolegijos organizuotoje respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Vandens išteklių išsaugojimas darnaus vystymosi kontekste“. Studentus lydėjo lektorės Nijolė Ružienė ir Gitana Zaleskienė.
Konferencijos tikslas – skatinti studentus, dėstytojus, mokslo ir verslo subjektus domėtis kokybiško vandens išteklių apsauga ir įtaka žmogaus sveikatai, darniu vystymu, ugdyti sąmoningumą ir sudaryti sąlygas diskusijai, skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą – subūrė mokslininkus, medikus, aukštųjų mokyklų lektorius, verslo pasaulio atstovus bei studentus pasidalijimui žiniomis aptariant vandens paradigmą, vandens reikšmę Jungtinių tautų kontekste, akcentuojant vandens standartus Baltijos jūros apsaugai. Pranešėjai pristatė atliktų tyrimų inovatyvių technologijų panaudojimo užteršto vandens valymui, Kauno apskrities maudyklų mikrobinės taršos vertinimo ir kt. rezultatus, suteikė informacijos apie geriamojo vandens kokybę.
Neatsitiktinai konferencijos diena sutapo su Kaune minima Laimės diena, kurioje visuomenei pasiūlyta per 100 skirtingų iniciatyvų, nes tik sveikas, tausojantis gamtos išteklius žmogus, gali būti laimingas.

Lektorė Nijolė Ružienė