Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto darbuotojai: projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius, Veterinarinės medicinos katedros vedėja Rūta Karalienė, doc. dr. Virginija Jarulė, lektorius Tomas Karalis ir projekto finansininkė Inga Kežutienė 2016 m. gegužės 15-18 d. dalyvavo ketvirtajame “Erasmus+” projekto “Adopting of Problem-based learning methodologies into Professional Training of Veterinary Nurse” (2014-1-LT01-KA202-000541) partnerių susitikime Sofijoje, Bulgarijoje.

Ketvirtojo projekto susitikimo tikslas – pristatyti projekto partnerių atliktus probleminio mokymo testavimus, taikant probleminį mokymą edukacinėje praktikoje bei apžvelgti projekto sklaidos ir valorizacijos renginių įgyvendinimo eigą. Projekto partneriai iš Bulgarijos (European Quality Centre, LTD), Rumunijos (Banat University of Agriculture and Veterinary Medicine), Italijos (ABIVET) ir Lietuvos (Vilniaus kolegija) pademonstravo projekto veiklų rezultatus, aktyviai dalyvavo diskusijose dėl baigiamųjų projekto darbų atlikimo.  Projekto partnerių susitikimas pademonstravo, kad probleminio mokymosi strategija turi geras perspektyvas rengiant Veterinarijos felčerius profesinėse ir aukštosiose mokyklose dėl jos teigiamo poveikio besimokančiųjų motyvacijai bei bendrųjų kompetencijų plėtrai.Erasmus

Projekto vadovas dr. Mikas Balkevičius pastebėjo, kad probleminio mokymo(si) seminarai labai kontrastuoja su dominuojančiomis mokymo formomis, tokiomis kaip pamoka ar paskaita. Todėl šio projekto metu siūloma mokymosi strategijos alternatyva labai pagyvins studijų procesą profesinio ir aukštojo mokslo lygiu – leis mokytis labiau konstruktyviai, kolaboratyviai ir savivaldžiai.Vet_pbl

Šių metų rugsėjo 21-24 dienomis vyks baigiamieji projekto renginiai, kuriuose dalyvaus geriausi Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedros socialiniai partneriai bei VETNNET asociacijos nariai iš daugiau kaip dešimties ES šalių (http://www.vetnnet.com/conference).

Šiuo projektu siekiama sukurti ir išbandyti praktiškai specialius probleminio mokymo metodinius instrumentus fasilitatorių ir studentų darbui pagal probleminio mokymo metodiką. Tikimasi, kad įdiegus probleminį mokymą Veterinarijos studijų programoje, studijos taps šiuolaikiškesnės, bus sudarytos sąlygos studentams labiau mokytis savarankiškai.

Projektą administruoja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Projekto šalys-partnerės: Timisoaros žemės ūkio ir veterinarijos universitetas (Rumunija), Abivet veterinarijos klinika (Italija) ir Europos kokybės centras (Bulgarija).

Projektų vadovas

Dr. Mikas Balkevičius