Sterilioje laboratorijoje išrikiuoti mikroskopai, balti chalatai ir stikliniuose mėgintuvėliuose vykstančios reakcijos – tai pirmas vaizdinys, kylantis pagalvojus apie chemiko darbą. Vienus atbaido gamtos mokslai, o kiti susižavi moksliniu darbu laboratorijoje ir galimybėmis atlikti cheminius ar biocheminius tyrimus akimi nematomame molekuliniame lygmenyje, tirti medžiagų struktūrą ir jų savybes bei  kurti naujas medžiagas ir taip keisti mus supantį pasaulį.

Chemiko karjeros kelias į laboratoriją prasideda Vilniaus kolegijoje, pasirinkus cheminės analizės studijas. Tai vienintelės Lietuvoje profesinio bakalauro studijos. Vilniaus kolegijoje rengiami chemijos specialistai su aukštuoju koleginiu išsilavinimu. Baigę studijas specialistai laukiami perspektyviausiose Lietuvos ir pasaulio mokslo laboratorijose – jiems atsiveria karjeros galimybės technologijų ir pramonės vystymosi srityse.

Ko mokosi studentai, pasirinkę Cheminės analizės studijas?

Trejus metus trunkančios cheminės analizės studijos – tinkamas pasirinkimas kūrybiškoms asmenybėms, kurios domisi gamtos mokslais, mėgsta eksperimentuoti bei turi polinkį analizuoti aplinką. Studijų programą sudarantys dėstomi dalykai apima naujausias mokslo tendencijas, tad iškart po studijų specialistai pasirengę dirbti pagal įgytą profesiją.

Studentai mokosi nagrinėti cheminių medžiagų struktūrą, savybes ir svarbiausius jų tyrimo metodus, praktikuojasi saugiai dirbti laboratorijoje su cheminėmis medžiagomis bei laboratorine įranga, pasirinkti tinkamą tyrimo metodą, paimti ėminius bei paruošti mėginius ir atlikti jų analizę, vertinti tyrimo rezultatus. Studentai susipažįsta su neorganinių ir organinių medžiagų pasauliu, tyrinėja maisto produktų bei mus supančios aplinkos – oro, vandens, dirvožemio, pramonės ir gaminių žaliavų sudėtį, įgyja žinių apie laboratorijų kūrimą ir jų darbo organizavimą.

Vilniaus kolegijos studentai – aktyvūs ir smalsūs, siekiantys žinių ne tik per paskaitas, jie savo gebėjimus aktyviai demonstruoja dalyvaudami įvairiuose konkursuose, projektuose, parodose, atvirų durų, karjeros dienose ir kituose renginiuose.

Studijų praktika – profesijos treniruotė su specialistais

Koleginės studijos pasižymi praktinių įgūdžių formavimo svarba ir praktikų gausa – studentų laukia tyrėjo įgūdžių, cheminės analizės metodų patvirtinimo, cheminių tyrimų ir baigiamoji praktikos, įgyvendinamos įmonių – partnerių laboratorijose. Čia studentai ne tik susipažįsta su būsima darbo vieta ir modernia laboratorijų įranga, bet ir įgyja praktinių įgūdžių, kurie ypač praverčia vėliau, pradėjus dirbti ir atliekant kasdienes darbo užduotis.

Ilgametė strateginė partnerystė sieja Vilniaus kolegiją ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ – didžiausią pasaulio kompaniją, kuriančią ir gaminančią inovatyvius molekulinės biologijos produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai bei teikiančia paslaugas mokslui. Šį pavasarį įmonė pasirašė sutartį dėl COVID-19 viruso nustatymo testų tiekimo Lietuvai, dalis testų komponentų gaminami Lietuvoje.

Bendradarbiaujant su „Thermo Fisher Scientific Baltics“, sudarytos sąlygos kolegijos studentams atlikti praktikas  moderniose laboratorijose, vykdyti laboratorinius darbus, rengti baigiamuosius darbus vadovaujant įmonės specialistams.  Kompanijos darbuotojai dalyvauja ir Cheminės analizės studijų programos vykdymo bei kokybės valdymo procesuose ir yra nuolatiniai įvairių komitetų, darbo grupių nariai.

Kasmet UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ skiria vardines stipendijas studentams už pažangumą, aktyvų dalyvavimą mokslo taikomojoje ir visuomeninėje veikloje.

„Džiaugiamės nuosekliu bendradarbiavimu su Vilnius kolegija ruošiant jaunuosius specialistus – per šiuos metus kartu parengėme visapusišką studijų programą, kurioje puikiai dera tiek teorinės žinios, tiek praktiniai darbai bei įgūdžių laboratorijoje tobulinimas“, – sako Eimantas Pimpė, „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vyresnysis biochemikas.

Studijos Vilniaus kolegijoje – durys į sėkmingą karjerą

Absolventų laukia kūrybiškas ir stiprių analitinių įgūdžių reikalaujantis darbas perspektyviausiose Lietuvos maisto ir chemijos pramonės, mokslo institutų, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų, visuomenės sveikatos, mitybos centrų, aplinkosaugos tarnybų, vandens tiekimo įmonių, žemės ūkio, mokymo įstaigų laboratorijose ar biotechnologijos pramonės įmonėse.

Studijas baigę jaunuoliai sėkmingai integruojasi į darbo rinką ir dalinasi patirtais įspūdžiais: „Esu dėkingas Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dėstytojams už suteiktas žinias, tai pagrindas jauno žmogaus karjerai. Studijų metu pažinau puikius dėstytojus, sutikau draugų ir sužinojau daug naujų dalykų. Visa tai padėjo man žengti pirmus karjeros žingsnius ir toliau augti kaip specialistui“, – sako Cheminės analizės studijų absolventas, „Thermo Fisher Scientific Baltic“ jaunesnysis bioanalitikas Daumantas Elijošius.

Pagal Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) duomenis, beveik du trečdaliai absolventų jau per pimuosius darbo metus po studijų dirba aukštos kvalifikacijos darbus. Tik apie 4 proc. 2015–2019 m. absolventų registravosi  Užimtumo tarnyboje. 2019–2020 m. Vilniaus kolegijos atlikto tyrimo „Darbdaviai apie cheminės analizės specialistų poreikį ir reikalingus gebėjimus“ išvados rodo, kad studijų programos rengiami fizinių mokslų profesiniai bakalaurai yra pakankamai gerai pasiruošę bei reikalingi šiuolaikinėje darbo rinkoje.