Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje 2019 m. lapkričio 5 d. buvo atliekami Juodšilių „Šilo“ gimnazijos projekto „STEAM within the classroom: solving ecological problems and collaboration“ užsakomojo taikomojo tyrimo „Dirvožemio kokybės tyrimai: dirvožemio pH, dirvožemio humuso nustatymas, judraus K2O nustatymas, judraus P2O5 nustatymas“ eksperimentai. Dirvožemio tyrimuose dalyvavo 11 moksleivių, juos lydėjo chemijos mokytoja Eugenija Treigytė.
Projekto dalyviams buvo suteikta konsultacija apie dirvožemio kokybės instrumentinę analizę, dirvožemio struktūrą, savybes, organinę dirvožemio dalį ir svarbiausius augalų maisto elementus, kurių kiekis ir santykis apibūdina dirvožemio derlingumą.
Po to moksleiviai, vadovaujami dėstytojų, nustatė penkių dirvožemio ėminių, paimtų iš skirtingų vietų, ištraukų parametrus: potenciometriniu metodu nustatė pH, spektrofotometru išmatavo šviesos sugertį, apskaičiavo dirvožemio organinės medžiagos masės dalį, % ir judraus P2O5 kiekį (mg/kg), liepsnos spektrofotometru išmatavę šviesos sugertį, apskaičiavo judraus K2O kiekį (mg/kg).
Juodšilių „Šilo“ gimnazijos moksleiviai laboratorijoje lankėsi pirmą kartą.
Moksleiviai buvo susikaupę, su entuziazmu atliko tyrimus, džiaugėsi galimybe iš arčiau pamatyti ir pažinti darbo chemijos laboratorijoje specifiką. Jie liko patenkinti konstruktyviu darbu ir dėmesingu Chemijos katedros priėmimu, o chemijos katedra džiaugiasi sėkmingu bendradarbiavimu su bendrojo lavinimo mokyklomis, įgyvendinant projektus.

Chemijos katedra