Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra rugsėjo 30 d., įgyvendindama visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas“, organizavo seminarą VDU botanikos sode. Seminaro metu buvo tobulinamos bendrosios ir dalykinės kompetencijos kuriant žaliąsias edukacines erdves.

Dalyviai praktiškai susipažino su žaliųjų edukacinių erdvių įrengimu sode, jų biologine įvairove, pritaikymo edukacijai galimybėmis. Lauko kolekcijose pranešimus skaitė ir seminaro dalyvius konsultavo VDU Kauno botanikos sodo specialistai: selekcininkas, botanikas dr. Arūnas Balsevičius, gamtos tyrėjas ir botanikas Kęstutis Obelevičius. Augalų asortimento parinkimo klausimais pranešimus skaitė ir konsultavo dr. Ona Motiejūnaitė (Vilniaus miesto savivaldybės ekologė) ir Kristina Balnytė (VU botanikos sodo botanikė).

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra