2021 m. sausio 6–7 d. vyko rinkimai į Vilniaus kolegijos Darbo tarybą. Rinkimuose dalyvavo 65,2 procentų balsavimo teisę turinčių darbuotojų.
Suskaičiavus rinkėjų balsus išrinkta 11 asmenų Darbo taryba:

 1. Andrius Noreika, Studijų tarnybos akademinės informacijos vadybininkas;
 2. Inga Kežutienė, Finansų ir apskaitos skyriaus vyresnioji finansininkė;
 3. Marius Brazdauskas, VVF Turizmo katedros lektorius;
 4. Dainius Savulionis, EIF Programinės įrangos katedros lektorius;
 5. dr. Dainora Gedvilaitė, EKF Finansų katedros docentė;
 6. Paulius Šakalys, EIF Kompiuterių inžinerijos katedros lektorius, katedros vedėjas;
 7. Rasa Burneikienė, ATF raštinės vedėja;
 8. Diana Žėkienė, SPF Grožio terapijos katedros lektorė;
 9. Vaidotas Matutis, EIF Kompiuterių inžinerijos katedros lektorius;
 10. Rasa Miakinkovienė, ATF Studijų skyriaus vedėja, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorė;
 11. Ingrida Galkauskienė, EKF/Užsienio kalbų centro lektorė.

tsarginiais Darbo tarybos nariais surinktų balsų mažėjimo tvarka tapo:

 1. dr. Aleksandra Pečiūrienė, VVF Verslo inovacijų katedros docentė;
 2. Dalia Prūsaitienė, EKF Ekonomikos katedros lektorė;
 3. Sigita Kasiliauskienė, MTF Mados dizaino katedros lektorė;
 4. Genutė Stankūnaitė, PDF Edukologijos ir Socialinės gerovės katedrų  lektorė;
 5. Rita Virbalienė, PDF Socialinės gerovės katedros lektorė;
 6. Jolita Naujalienė, EKF Bankininkystės katedros  lektorė;
 7. Ruslan Bikmurzin, SPF Medicinos technologijų ir dietetikos katedros lektorius;
 8. Judita Milkevičiūtė, EIF referentė.

Darbo tarybos rinkimų komisija