2017 gegužės 3 – 10 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarijos studijų programos studentas Jaroslav Svorobovič dalyvavo „Erasmus+ “ programos jaunimo mainų projekte „Don‘t Worry – Be Happy“ (2016-3-LT02-KA105-005074 ).  Projektą organizavo VŠĮ Probleminio mokymo institutas“. Tiesioginiai projekto partneriai: AJITER (Portugalija), Asociacija D.G.T. (Rumunija), PRISM (Italija). Asocijuoti projekto partneriai: Vilniaus kolegija, Kauno sporto universitetas, Tolerantiško jaunimo organizacija, Vilniaus Arkivyskupijos „Carito“ Motinos ir vaiko namai, Krizių įveikimo centras.

Projekto tikslas – supažindinti jaunimo mainų dalyvius su darbo metodais, su depresines nuotaikas patiriančiais asmenimis, padėti jaunimui išmokti valdyti savo nuotaikas bei kurti prasmingą ir turiningą gyvenimą. Jaunimo mainų programos metu projekto dalyviai dalyvavo įvairiose neformaliojo mokymosi veiklose: jogos užsiėsimuose, įvairiose meno terapijose, aplankė Vilniaus krizių įveikimo centrą ir Vilniaus Arkivyskupijos Motinos ir vaiko namus, kur susipažino su jaunų mamų patiriamais gyvenimo sunkumais ir jų įveikimo būdais.

Jaroslav Svorobovič pirmą kartą dalyvavo tokioje jaunimo mainų stažuotėje, kur turėjo galimybę ne tik susipažinti su užsienio šalių jaunimu, bet ir įsitraukti į vieną aktualiausių projektinių temų, skirtų jaunimo motyvacijos skatinimui bei jų savivertės kėlimui. Jaroslav aktyviai prisidėjo prie Jaunimo mainų  programos – atlikdamas „psicho-dramos“ pagrindų užsiėmimus  jaunimo mainų dalyviams, aktyviai dalyvavo pristatant lietuvių papročius ir tradicijas tarpkultūrinių vakarų metu.

Jaunimo mainų projektą remia Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA), kuri administruoja „Erasmus plus“ jaunimo mainų programą Lietuvoje. Jaunimo mainų programos tikslas – skatinti gerosios patirties sklaidą darbo su jaunimu srityje Europos Sąjungoje.