2022 m. birželio 6-10 dienomis pagal Erasmus+ mobilumo programą Agrotechnologijų fakultete lankėsi dėstytojas Aleksandar Djikič, International Business College Mitrovica (IBC-M), Kosovas.

Mobilumo mokymuisi vizito tikslas: susipažinti su Agrotechnologijų fakulteto veikla, dalintis gerąja patirtimi bei sustiprinti ryšius tarp abiejų studijų institucijų.

Dėstytojas lankėsi fakulteto chemijos laboratorijose, domėjosi jose atliekamais dirvožemio ir augalinės žaliavos tyrimais, svečią sudomino chemijos laboratorijoje mikrobanginiu eterinių aliejų ekstraktoriumi atliekama eterinių aliejų ekstrakcija iš augalinės žaliavos.

A.Djikič susitiko su Veterinarijos katedros lektoriais ir Veterinarijos klinikos gydytojais, susipažino su klinikos materialiąja baze, atliekamomis veterinarinėmis paslaugomis ir teikiamomis konsultacijomis gyvūnų laikymo, priežiūros ir šėrimo klausimais. Svečias turėjo galimybę stebėti studentų atsiskaitymus bei klinikoje atliekamas procedūras.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedroje Aleksandar Djikič dalyvavo hibridinėje diskusijoje su katedros dėstytojais ir studentais tema „Dirvožemis – žemės ūkio produkcijos pagrindas“, gėrėjosi Dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro „VikoFlora“ įrengtais gėlynais, lankėsi Saugomų teritorijų lankytojų centre, kur plačiau susipažino su Lietuvos saugomų teritorijų sistema, kraštovaizdžio ypatumais, saugomomis rūšimis.

Diskusijų metu kilo įvairių idėjų, tikimės, kad šis vizitas sustiprins ryšius tarp abiejų aukštųjų mokyklų, paskatins tolimesniam bendradarbiavimui.

ATF Erasmus+ koordinatorė