Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo diena! Švęskime Lietuvos ir mūsų laisvę! Didžiuokimės savo miestu, valstybe ir branginkime vieni kitus!

 Už rankų susiėmę apjuoskim Lietuvėlę
Žemelę šventą bočių išsaugotą mums,
Tiktai tauta išėję, vienybėje sustoję
Galėsim daug nuveikti vardan Lietuvos.
(Kipras Mašanauskas)