Susirinkimas vyks 2022 m. lapkričio 17 d. 15.00 val. 242 auditorijoje (Studentų g. 39A).

Po dėstytojų susirinkimo vyks naujai sudarytos fakulteto tarybos narių pirmasis posėdis, kurio darbotvarkė:

  1. Fakulteto kandidatų į Vilniaus kolegijos Akademinę tarybą iškėlimas;
  2. Fakulteto atstovų į Rinkikų susirinkimą išrinkimas.

Nijolė Liepienė

Dekanė