Lapkričio 10 d. Vilniaus kolegijos pavaduotoja mokslui ir partnersystėms dr. Nijolė Zinkevičienė, Agrotechnologijų fakulteto dekanė Ramunė Vanagaitė, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros vedėja dr. Gražina Palaitytė, bei Studijų skyriaus vedėja Rasa Miakinkovienė lankėsi “Agrokoncerno” įmonių grupėje Babtuose.

“Agrokoncerno” įmonių grupė, veikdama globalaus verslo principais, siekia tapti inovatyvumo, efektyvumo, tvarumo pavyzdžiu ir agroverslo lydere, savo veikla ir kuriama verte, prilygstančia pažangiausioms pasaulio kompanijoms.

Kurdama agroverslo pažangą “Agrokoncerno” įmonių grupė savo veikloje aktyviai taiko mokslo atradimus ir inovacijas. Nuolat tobulindama žemės ūkio gamybos, perdirbimo ir prekybos principus ieško efektyvių sprendimų, kurie padeda užtikrinti patikimus rezultatus.

Vilniaus kolegija šiuo metu yra vienintelė kolegija Lietuvoje, turinti Agrotechnologijų fakultetą. Su “Agrokoncerno” įmonių grupe pagal bendradarbiavimo sutartį dirbame jau ne vienerius metus. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti dvišalio bendradarbiavimo rezultatus ir numatyti naujas, abipusiai naudingos veiklos perspektyvas.

Direktorius Edgaras Šakys ir vyr. personalo vadybininkė Renata Mosiejūtė mums skyrė visą pusdienį. Džiugina “Agrokoncerno” įmonių grupės vadovų šiuolaikiškas požiūris į verslo ir aukštojo mokslo bendradarbiavimą bendram tikslui – kad į žemės ūkio sektorių ateitų kuo daugiau gerai pasirengusio, iniciatyvaus ir veiklaus jaunimo. Verslo atstovų įsitraukimas į studijų programų atnaujinimą, praktikos vietų suteikimas studentams ir užsakymai moksliniams taikomiesiems tyrimams buvo pagrindinės mūsų pokalbio temos.

Įsitikinau, koks didelis privalumas aukštajai mokyklai turėti turtingą studijų programų ir mokslo krypčių paketą. Pokalbio eigoje paaiškėjo, jog “Agrokoncerno” įmonių grupė pritraukimo į žemės ūkio sektorių sėkmę mato dirbant su bendrojo lavinimo mokyklomis. Ūkininkai, priklausantys šiai įmonių grupei, turi AgroAmbasadorių klubą, kurio nariai organizuoja pažintinius edukacinius susitikimus su įvairaus amžiaus mokiniais. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojai ir studentai gali prisidėti padėdami agroambasadoriams pasirengti šiems susitikimams. Įvairūs žaidimai, konkursai ir kitokie ikimokyklinio ir pradinio ugdymo metodai, kurių studentai mokosi studijų procese, pagyvintų tokius susitikimus.

Išvykome su namų darbų užduotimi, ir jau kitą penktadienį susitiksime su AgroAmbasadorių klubu konkrečios būsimos bendros veiklos aptarimui.

Gera bendrauti, kai kalbamasi bendra, abiem pusėms suprantama kalba, ir kai matai būsimo bendradarbiavimo pridėtinę vertę.

Direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystėms dr. Nijolė Zinkevičienė