Gruodžio 20 d. ATF bendruomenė susitiko su misionieriumi, kunigu, Šv. Jonų bažnyčios vicerektoriumi Antanu Saulaičiu. Garbus svečias papasakojo apie misiją Brazilijoje, ganytojišką tarnystę JAV ir Lietuvoje, prisiminė apie dalyvavimą skautų stovyklose visame pasaulyje. Kunigas ypač akcentavo bendruomenių susitelkimo, savanorystės svarbą. Susitikimo dalyvius sužavėjo kunigo Antano Saulaičio šiltumas, tikrumas ir nuoširdumas.