Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis dėl Agrotechnologijų fakulteto dėstytojų atestacijos vyks 2021-05-11 (antradienį) 14.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu nuotolinio darbo platformoje Teams.
Atestuojamojo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą yra privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė dr. Nijolė Liepienė