Kviečiame fakulteto akademinę bendruomenę 2017 m. rugsėjo 6 d. 15.00 val. į fakulteto akademinės bendruomenės posėdį, kuris vyks 42 auditorijoje.
Posėdžio metu bus aptariamas 2017 m. studentų priėmimas ir pagrindiniai 2017/2018 m.m. uždaviniai.

Administracija