2016 m. rugsėjo 22 – 23 dienomis vyko Europos veterinarijos felčerius rengiančių organizacijų asociacijos „VETNNET“ susitikimas Vilniuje. Susitikimo organizatorius – Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedra.

Susitikime dalyvavo gausus VETNNET narių tinklas  iš Notingemo Trento universitetas (Anglija), Atlono Technologijų institutas (Airija), Vives kolegija (Belgija), Vedias tyrimų institutas (Olandija), Nordvino kolegija (Airija), Abivet (Italija),   Groenhorst kolegija (Olandija), Liublijanos veterinarijos technikų mokykla (Slovėnija), Amiedu (Suomija), NMBU (Norvegija), Hansenberg (Danija), CVNA (Čekija) ir kt.

VETNNET‘o susitikimo konferenciją atidarė ir sveikinamuosius žodžius tarė šios organizacijos koordinatorius dr. Joao Mesquita,  Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas  ir Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė.

VETNNET susitikimo metu pranešimus skaitė Vilniaus kolegijos lektorius Tomas Karalis, projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius, Britų Karališkojo veterinarų chirurgų koledžo dėstytojos Julie Dugmore ir Victoria Hedges (Jungtinė Karalystė), Norvegijos gamtos mokslų universiteto lektorė Anne Torgersen (Norvegija),  veterinarijos klinikos vadovas Esko Lius (Italija) ir skaitmeninio mokymo ekspertas Ian Lever (Jungtinė Karalystė).

Vilniaus kolegijos atstovai – lektorius Tomas Karalis ir projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius supažindino VETNNET asociacijos narius su įgyvendinto „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Probleminio mokymo pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius“ rezultatais, pristatė projekto vykdymo eigą, inovatyvios strategijos privalumus, panaudojimo galimybes ugdymosi procese bei pasidalino parengta metodine medžiaga su VETNNET  asociacijos nariais.

Britų Karališkojo veterinarijos chirurgų koledžo atstovės Julie Dugmore  ir Victoria Hedges pristatė, kaip lavinti ir testuoti veterinarijos felčerių praktinius įgūdžius, atliekant klinikines procedūras. Ekspertės iš  Anglijos meistriškai pademonstravo, kaip naudoti standartizuotas praktinių įgūdžių testavimo metodikas.

Gamtos mokslų ekspertė Anne Torgersen  iš Norvegijos analizavo veterinarijos felčerių emocinio intelekto ypatumus bendraujant ir bendradarbiaujant su veterinarijos daktarais bei pagyrė Vilniaus kolegijos rengiamus veterinarijos specialistus kaip turinčius aukštą emocinio intelekto lygį.  Esko Luis (Italija) ir Ian Lever (Jungtinė Karalystė) pristatė skaitmeninio raštingumo svarbą rengiant veterinarijos felčerius XXI a.

Vilniaus kolegija suorganizavo VETNNET nariams turiningą ir įdomią kultūrinę programą po Vilniaus senamiestį, aplankant žymiąsias kultūrines vietas, bei ekskursiją po Trakų Galvės ežerą laivu. VETNNET asociacijos nariai liko sužavėti renginio organizavimu, Vilniaus kolegijos atstovų parodytu dėmesingumu, profesionaliai įgyvendinta renginio programa.

VETNNET – asociacija, jungianti aktyviausius ir žymiausias Veterinarijos felčerių rengimo institucijas. VETNNET sudaro  mokymo, tyrimo centrų, privačių veterinarijos klinikų institucijos iš Anglijos, Airijos, Portugalijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Prancūzijos, Danijos, Italijos, Kroatijos, Slovėnijos bei Lietuvos.

Vilniaus kolegija – vienintelė VETNNET asociacijos narė rytų Europos  regione, įstojusi į šią asociaciją 2012 m. Anot Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedros vedėjos dr. Virginijos Jarulės, dalyvavimas asociacijos veiklose labai naudingas gerinant veterinarijos felčerių rengimo metodiką, nes VETNNET asociacija turi gerus standartizuotus kompetencijų testavimo metodus ir instrumentus, skirtus patikrinti felčerio parengimo kokybę, nuolat skiria dėmesio felčerių mokymo(si) metodikos gerinimui.

Projektų vadovas

Dr. Mikas Balkevičius