2016 m. rugsėjo 6 d  Europos namuose vyko diskusija „Ekologinė žemdirbystė Lietuvoje ir ES: Kliūtys, perspektyvos ir galimybės“. Renginį organizavo Europos Parlamento narys Bronis Ropė ir Martinas Huslingas bei Lietuvos ekologinių ūkių asociacija. Būtina pažymėti, kad Martinas Huslingas yra atsakingas už EP pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo pakeitimų formulavimą. Sveikinimo žodį tarė Europos Parlamento narys Bronis Ropė. Saulius Daniulis, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas, kalbėjo apie
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo pakeitimus. Išsamiai apie pakeitimus paaiškino ir Martinas Huslingas (Martin Häusling), Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys. Saulius Jasius, LR žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas, pristatė
Lietuvos vartotojų lūkesčius ir vartojimo tendencijas: ko trūksta, kad ekologinė gamyba Lietuvoje plėstųsi? Bronius Markauskas, LR žemės ūkio rūmų vicepirmininkas, bei  Virgilijus Skulskis, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinis sekretorius, pasakojo apie  sunkumus, su kuriais susiduria ekologinės produkcijos gamintojai. Diskusijoje dalyvavo ir  VŠĮ „Ekoagros“, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai,  LT Biodinamika asociacijos prezidentė Rasa Čirienė, ūkinininkai, vartotojai,  Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė, kuri  kolegijoje dėsto apie ekologinį ūkininkavimą.

 

Kraštotvarkos katedra