Š. m. birželio 5 – 7 d. Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros dėstytojos doc. dr. Inga Jančauskienė ir lektorė Edita Kristina Kaurynienė pagal Erasmus+ dėstymo programą lankėsi Albstadt-Sigmaringen Universiteto (Vokietija) Gyvybės mokslų fakultete. Lektorė Edita Kristina Kaurynienė Vokietijos studentams pristatė Lietuvos žemės ūkio, gyvulininkystės aktualijas bei pateikė jiems informacijos apie Lietuvoje gaminamus ekologiškus  bei nacionalinės kokybės produktus (NKP), jų sertifikavimo bei ženklinimo ypatumus.  Doc. dr. Inga Jančauskienė studentams  pasakojo apie natūralistinio želdinimo draugiškų aplinkai principų taikymą Lietuvoje, taip pat supažindino Albstadto – Sigmaringen universiteto studentus su Vilniaus Kolegijos Agrotechnologijų fakultetu bei jame vykdomomis studijų programomis.  Pagal Tarptautinių ryšių skyriaus vadovės dr. Conny Best bei prof. Dr. Astrid Klingshirn  sudarytą viešnagės programą ATF dėstytojos dalyvavo prof. Corinna Hempel, prof. Thole Züchner, prof. Astrid Klingshirn, prof. Andreas Schmid, prof. Sina Linke-Pawlicki paskaitose bei praktiniuose užsiėmimuose, diskusijose. Albstadt – Sigmaringen universiteto Gyvybės mokslų fakulteto darbuotojos Gabi Frank ir Simone Häberle supažindino Vilniaus kolegijos dėstytojas su  šios įstaigos studijų proceso organizavimu.

Dėstytojos taip pat susitiko su fakulteto dekane prof. Dr. Carola Pickhatdt.  Susitikimo metu buvo diskutuota, kaip generuoti naujas idėjas, siekiant tolimesnio abipusiai naudingo abiejų šalių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo projektinių veiklų, mokslinių tyrimų srityse. Šis vizitas – puiki Erasmus+ programos galimybė ne tik pasidalinti patirtimi su užsienio šalių aukštųjų mokyklų atstovais, bet ir pažinti naują kultūrą, patirti šiltą priėmimą universitete.