Fakulteto atstovai Ingrida Radveikienė, Nijolė Ružienė ir Marius Ignatonis ir Kolegijos mokslo skyriaus vedėja Erika Kubilienė, vasario 2 dieną dalyvavo projekto DISTINCT pirmajame susitikime. DISTINCT pavadinimas: „Skaitmeninė pagalba mokant chemijos“ (angl. Digital Support in Chemistry Teaching).

Pagrindinis projekto tikslas – ieškoti tinkamo požiūrio į skaitmeninę chemijos transformaciją, atsižvelgiant į pandemijos situaciją (COVID), plėtoti skaitmeninę pedagogiką, mišraus mokymo nuostatas, DISTINCT platformos kūrimas.

Projekto koordinatorius: Krokuvos Jogailos universitetas (Lenkija), Partneriai: Vilniaus kolegija, Vienos technikos universitetas (Austrija), Bolonijos universitetas (Italija), Latvijos universitetas, Europos chemijos teminių tinklų asociacija (Belgija). 

Susitikime partneriai pristatė savo institucijas, projekto rezultatų lyderiai supažindino su darbais, kurie laukia. Partneriai aptarė projekto valdymo, kokybės užtikrinimo, sklaidos planus, suderino susitikimus ir kitas veiklas.

Vilniaus kolegijos biudžetas 30 830 EUR

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2021-11-01- 2024-11-01.