Š. m. liepos 11 – 14 d.d. Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros docentės dr. Gražina Palaitytė, dr. Inga Jančauskienė ir lektorė Edita Kristina Kaurynienė dalyvavo Erasmus + KA1 mokymuose „Vocational Training in Sustainibility and Digital Farming“ DEULA Gmb – Nienburg, Žemutinėjė Sachsonijoje (Niedersachsen) Vokietijoje. Mokymų metu daug dėmesio buvo skirta žemės ūkyje naudojamoms moderniosioms technologijoms – skaitmenizacijai, kuri yra viena iš strateginių tikslų Europos žaliajame kurse. Dalyviams buvo sudarytos galimybės pamatyti, kaip šios technologijos veikia ir jas išmėginti.

Nuolat besikeičiančiame pasaulyje žemės ūkis taip pat susiduria su labai svarbiomis darnaus vystymosi problemomis. Čia vyksta ekonominiai, technologiniai ir vadybiniai pokyčiai. Be to, žemės ūkis yra tampriai susijęs su energetikos, transporto ir pramonės sektoriais. Ūkininkų sprendimams turi įtakos klimato kaita, žemės ūkio ir kaimo plėtros politika bei ekonominė situacija. Socialiai atsakingos įmonės visame pasaulyje stengiasi mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bei CO2 pėdsaką ir todėl jų dalis pereina prie atsinaujinančių energijos šaltinių – bioenergijos ir biokuro gamybos ir naudojimo.

Šiuo metu svarbūs išlieka ir energetinės nepriklausomybės, energijos kainų bei infrastruktūros atnaujinimo klausimai, todėl bioenergijos, kuri yra  gaunama iš organinių medžiagų ir galinti tiekti šilumą, elektrą bei kurą, poreikis šiandiena yra akivaizdus. Mokymų dalyviai aplankė bioenergiją naudojančias įmones, ūkius, buvo supažindinti su tuo, kas yra bioenergija ir kaip ji išgaunama, kokios būna problemos, susijusios su biomasės tvarumu ir kaip yra kuriamas indėlis į žiedinės ekonomikos modelį.

Susipažįstant su ekologinėje žemdirbystėje naudojamomis technologijomis ir jai keliamais reikalavimais, buvo aplankytas ekologinis šilauogių ūkis „Vogele“. Vizito metu taip pat buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo formos ir galimybės su DEULA – Nienburg įmonės vadovu ir tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais.