Balandžio 20 dieną  Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universiteto  Gamtos mokslų fakultetu.  Sutarties šalys patvirtino savo pasiryžimą bendradarbiauti  organizuojant ir įgyvendinat kolegines ir universitetines studijas, organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
Tikimės, kad bus plėtojamas abipusiai naudingas bendradarbiavimas tęstinių studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų bei projektinėse srityse. Partneriai  bendradarbiaus tobulinant studijų ir dalykų programas, rengs bendrus edukacinius renginius, konferencijas. Tai atvers naujų galimybių kurti, dalintis idėjomis ir patirtimis bei kompetencijomis.