2016 m. lapkričio 21-22 dienomis Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros docentė dr. Gražina Palaitytė bei Vilniaus kolegijos Mokslo skyriaus vedėja, Sveikatos priežiūros fakulteto Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros docentė dr. Erika Kubilienė dalyvavo Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų sityje programos COST (angl. European Cooperation in Science and Technology) veiklos „Cinko biologijos tinklas (Zn-Net)“ valdymo komiteto posėdyje ir mokslinėje konferencijoje, kurioje pristatė tyrimą tema „Skirtingų substratų įtaka cinko koncentracijai moliūgų (Cucurbita pepo L.) sėklose“. Konferencija vyko Belfaste, didžiausiame Šiaurės Airijos (Jungtinė Karalystė) mieste, Belfasto universiteto (The Queen‘s University Belfast), Eksperimentinės medicinos centre, į kurį susirinko tyrėjai iš Danijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Kroatijos, Vengrijos, Vokietijos, Turkijos, Rumunijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Prancūzijos, Čekijos, Izraelio, Bulgarijos, Suomijos, Serbijos, Lenkijos, Švedijos, Norvegijos, Slovėnijos, Nyderlandų Karalystės.

Dvi dienas vykusioje konferencijoje buvo nagrinėjami cinko ir kitų mikro- bei makroelementų biologijos klausimai nuo elementų nustatymo naujausiais instrumentinės analizės metodais agro-, vandens ekosistemose ir maisto produktuose iki aptikimo žmogaus audiniuose. Ypatingas dėmesys buvo skirtas mikro- bei makroelementų biocheminei skvarbai, bioakumuliacijai ir transportui organizme, poveikiui sveikatai ir susirgimų prevencijai.

Dr. E. Kubilienė ir dr. G. Palaitytė nuoširdžiai dėkoja Vilniaus kolegijai už suteiktą galimybę dalyvauti COST programos Zn-Net veiklos valdymo komiteto posėdyje ir mokslinėje konferencijoje.

Kelionės, pragyvenimo ir konferencijos išlaidas dengia COST programa.

Vilniaus kolegijos Mokslo skyriaus vedėja, dr. Erika Kubilienė