Dėka aktyvios Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijų katedros lektorės Editos Kristinos Kaurynienės, 2016 m. gruodžio 1 d. Agrotechnologijų fakultete buvo organizuota paskaita/seminaras apie Arklių veislininkystės apskaitą ir ženklinimą. Paskaitą/seminarą vedė Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto socialinio partnerio VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro  Gyvūnų ir pieno apskaitos departamento Veislinių gyvulių apskaitos skyriaus vyr. specialistas Edgaras Jeninas. Paskaitoje/seminare dalyvavo Agroverslo technologijų studijų programos studentai, socialiniai partneriai iš LSMU Gyvulininkystės instituto, Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos nariai, veterinarijos gydytojai, jojikai, žirgų augintojai, ūkininkai, ž. ū. profesinės mokyklos mokiniai.

VĮ ŽŪIKVC vyr. specialistas E. Jeninas supažindino seminaro dalyvius su auginamomis Lietuvoje arklių veislėmis, arklių veislininkystės apskaita. Paaiškino kokia, kaip pildoma ir vedama dokumentacija bei dokumentų apskaita. E. Jeninas paaiškino  arklių registravimo tvarką, kaip teisingai turėtų būti pildoma pranešimo apie arklio registravimą forma, arklių pasų išdavimo tvarką. Vyr. specialistas teoriškai ir praktiškai pademonstravo, kaip arkliai ženklinami mikroschemomis, kaip nuskaitomos numeris. Paskaitos metu buvo diskutuojama apie arklių augintojų problemas, pildant dokumentus.  Įregistruoti savo arklius norintys laikytojai privalo atlikti tokius pagrindinius žingsnius: pirmiausia reikia registruoti kumelės kergimą, toliau užregistruoti gimusį kumeliuką,  atlikti vadinamąjį grafinį arklio žymų aprašymą (aprašomąjį piešinį) – kalbėjo E. Jeninas. Jis išsamiai paaiškino, kaip aprašomos arklio žymos. Tai padaryti gali veterinarijos gydytojai arba paslaugų tiekėjai. Tuomet arkliui po oda įvedama speciali mikroschema su numeriu, o tai padarius turi būti užsakomas ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentas, kuris išduodamas arklių laikytojui sumokėjus.

Esame dėkingi Vilniaus jojimo klubo trenerei Justinai Vanagaitei, kuri supažindino su jojimo klubo žirgais bei leido demonstruoti. Taip pat dėkojame socialiniam partneriui VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui už ilgametį bendradarbiavimą su Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetu ir šio centro  specialistams, kurie konsultuoja, suteikia naujausią informaciją  žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse, vyr. specialistui Edgarui Jeninui už  išsamią informaciją apie arklių veislininkystę ir ženklinimą.

Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijų katedra