Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis dėl 2016 m. dėstytojų atestacijos įvyks 2016 m. gegužės 10 d. 10.00 val. 11 auditorijoje.

Atestuojamasis dėstytojas turi teisę dalyvauti posėdyje svarstant jo kandidatūrą. Fakulteto Komisijos sprendimas priimamas jam nedalyvaujant.

 

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos
pirmininkė Nijolė Liepienė