Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis dėstytojų atestacijos klausimu vyks 2017 m. gegužės 15 d. (pirmadienį) 9.00 val. 11 kabinete.

Atestuojamasis dėstytojas turi teisę dalyvauti Fakulteto komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą. Fakulteto komisijos sprendimas priimamas dėstytojui nedalyvaujant.

dr. Nijolė Liepienė
Fakulteto konkurso ir atestacijos
komisijos pirmininkė