UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardinės stipendijos paskirtos trims pažangiausiems Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Cheminės analizės studijų programos studentams. 2021 / 2022 m. m. rudens semestre konkursą gauti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijas laimėjo III kurso (CH19 gr.) studentė Viktorija Markauskaitė, II kurso studentai Lukas Tamašauskas ir Artūr Nguen Kong (CH20 gr.).

Viktorija yra grupės seniūnė, SMD pirmininkė, Chemijos studijų krypties komiteto narė, mokslo pirmūnė. Ji motyvuota, atsakinga, gabi, visada siekia užsibrėžto tikslo. Už pasiekimus moksle jai paskirta ir prezidento Aleksandro Stulginskio stipendija.

Lukas yra žingeidus ir aktyvus studentas, mėgsta bendrauti, yra grupės seniūnas. Šiuo metu pagal „Erasmus+“ mainų programą studijuoja Čekijoje Tomas Bata universitete semestro studijas ir svajoja Cheminių tyrimų praktiką atlikti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“.

Artūr Nguen Kong gilinasi į chemijos ir biotechnologijų studijas, jam patinka darbas laboratorijoje. Baigęs studijas savo ateitį jis ir ketina sieti su darbu čia. Šiuo metu jį labiausiai domina organinė chemija. Artūr yra kantrus ir nuoseklus moksle, ypatingą dėmesį skiria gilinimuisi į dalyko esmę.

Visi trys studentai yra SMD nariai, dalyvauja mokslo taikomojoje veikloje, atlieka tyrimus, dalyvauja konferencijose, rengia straipsnius. „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendija Viktorijai skiriama ketvirtą kartą, Lukui – antrą, o Artūr – pirmą kartą. Ši stipendija yra paskata siekti aukščiausių rezultatų moksle.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos skiriamos už pažangumą moksle, aktyvų dalyvavimą mokslo taikomojoje ir visuomeninėje veikloje nuo 2010 metų.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ yra viena didžiausia pasaulio kompanijų, gaminanti molekulinės biologijos produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai.

Sveikiname stipendininkus!!!