2017 m. kovo 24 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras „Šiuolaikiniai tyrimo metodai. Spektrometrija“ Vilniaus r. Riešės gimnazijos 11 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo mokytoja Alicija Bilinska. Praktiniame užsiėmime dalyvavo 11 moksleivių.

Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja Nijolė Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, aptarė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla, taip pat supažindino su saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisyklėmis.

Dėstytoja Dalė Židonytė aptarė šiuolaikinius instrumentinius tyrimo metodus, gilinosi į spektrofotometrinę analizę. Laboratorijoje moksleiviai, vadovaujami dėstytojos ir laborančių Viktorijos ir Karolinos, atliko eksperimentinį laboratorinį darbą „Chlorofilo (a, b) ir bendros karotinoidų koncentracijos nustatymas augalinėje žaliavoje“. Moksleiviai pagal metodiką iš įvairių prieskoninių žolelių pasiruošė spiritinius ekstraktus, kuriuose spektrofotometru nustatė mėginio šviesos sugertį, apskaičiavo chlorofilo (a, b) bei bendrą karotinoidų koncentracijas ir aptarė rezultatus.

Vilniaus r. Riešės gimnazijos moksleiviai Chemijos laboratorijoje lankėsi pirmą kartą. Svečiai liko patenkinti šiltu katedros darbuotojų sutikimu, produktyviu darbu ir įgytais įgūdžiais. Mokytoja domėjosi kitų eksperimentinių darbų atlikimo VK Chemijos laboratorijoje galimybėmis.

Chemijos katedra