2016 m. gegužės 10 d. Vilniaus m. Žvėryno gimnazijos 11 kl. moksleiviai, lydimi mokytojos L. Vičkačkienės, dalyvavo praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto chemijos laboratorijoje vykusiame praktiniame seminare „Organinių junginių įvairovė: alkoholiai, karboniliniai junginiai ir karbosirūgštys“.

Dėstytoja Dalė Židonytė aptarė alkoholių, karbonilinių junginių ir karboksirūgščių savybes, dažniausiai sutinkamų junginių gamtinius šaltinius ir panaudojimą. Chemijos laboratorijoje moksleiviai, vadovaujami laborantės Jūratės Liachovičiūtės, atliko eksperimentinį darbą „Alkoholių, karbonilinių junginių ir karbosirūgščių bei jų darinių fizikinių ir cheminių savybių tyrimas“. Buvo atlikti įvairūs bandymai: gautas natrio etilatas, patikrintos glicerolio rūgštinės savybės, iš būdingo kvapo atpažintas dietilo eteris ir etilacetatas, atlikta „sidabrinio veidrodžio“ reakcija, pademonstruotos aldehidų redukcinės savybės. Įrodytos acto rūgšties, kaip silpno elektrolito, savybės, atlikta oksalo rūgšties oksidacija kalio permanganatu, salicilo rūgšties terminis skaidymas, spiritinio muilo tirpalo hidrolizė ir netirpių kalcio muilų susidarymas, gautas etano rūgšties etilo esteris.

Žvėryno gimnazijos moksleiviai Vilniaus kolegijos chemijos laboratorijos praktiniuose seminaruose dalyvauja ne pirmą kartą. Mokytoja L. Vičkačkienė rūpinasi moksleivių chemijos žiniomis, ugdo jų žingeidumą ir gebėjimą eksperimentuoti.

Chemijos katedra