2017 m. lapkričio 24 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos 2-3 gimnazijos klasių moksleiviams. Praktiniame seminare dalyvavo 18 moksleivių, juos lydėjo chemijos mokytoja Jolanta Žilionienė.

Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja N. Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino su studijų programa Cheminė analizė, pristatė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikų ir karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla, taip pat aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje.

Dėstytoja D. Židonytė paaiškino moksleiviams titrimetrijos metodo esmę, aptarė titravimo metodus bei būdus, supažindino su darbe naudojamomis medžiagomis ir aptarė praktikumo „Titrimetrija“ eigą. Moksleiviai susipažino su darbo metodika ir, vadovaujami dėstytojų ir laborantų, acidimetriniu metodu nustatė natrio karbonato kiekį tiriamame tirpale titruodami stiklinėmis, skaitmeninėmis biuretėmis bei automatiniu titratoriumi. Po to moksleiviai apskaičiavo ir aptarė gautus rezultatus.

Kita moksleivių grupė atliko praktikumą „Jodometrija. Vitamino C nustatymas vaisių sultyse“. Moksleiviai, vadovaujami laborantės Viktorijos ir SMD narių Reginos ir Edgaro, įvairiose vaisių sultyse nustatė vitamino C kiekį jodometriniu metodu ir apskaičiavo bei aptarė rezultatus.

„Laisvės“ gimnazijos moksleiviai dalyvavo praktiniame seminare „Organinių ir neorganinių junginių išskyrimas ir gryninimas“, vadovaujami dėstytojos Dalės ir laborantės Karolinos, Soksleto aparatu išgavo dilgėlių ekstraktą ir tyrė jo juslinės savybes, sublimavo jodą, išbandė jo tirpumą įvairiuose tirpikliuose, iš arbatžolių sublimavimo būdu išskyrė kofeiną, gautus kofeino kristalus stebėjo pro mikroskopą. Iš morkų sulčių išekstrahavo karotiną ir tirpius aliejuje vitaminus A, D ir dalomajame piltuve atskyrė du tarpusavyje nesimaišančius, oranžine spalva nusidažiusį aliejaus bei vandenyje tirpių ir netirpių organinių ir neorganinių medžiagų, sluoksnius. Etanoliu iš dilgėlių lapų išekstrahavo chlorofilą, atskyrė žalios spalvos pigmentą chlorofilą nuo geltonos spalvos – ksantofilo. Adsorbcine aliuminio oksido kolonėle išskyrė spalvotas Fe3+, Cr3+, Cu2+ ir Co2+ zonas; vario tetraamoniako sulfato tirpalu tikrino silikagelio adsorbcines savybes. Moksleiviai aptarė ir pristatė eksperimentų rezultatus.

Fakulteto svečiai liko patenkinti darbinga atmosfera ir dėmesingu Chemijos katedros kolektyvo priėmimu.

Chemijos katedra